Svenska Kvinnoförbundet i Pargas

är ett finlandssvenskt politiskt forum för de som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska. Vi är en organisation i vilken vi vill möta kvinnor och män för att dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi anser att samhällsutvecklingen ska utgå från människan och inte från systemet, vi vill att såväl kvinnors som mäns behov ska göras synliga i vårt samhälle. I det samhälle vi strävar efter råder en nolltolerans beträffande våld mot kvinnor, utslagenhet bland unga och äldre, könsdiskriminering, rasism och sexuell olikhet.

Vi påverkar jämställdhetspolitiken genom våra egna politiker ur våra egna led. Vi medvetandegör omvärlden om vikten av ett jämställdhetsperspektiv och en jämlik ansvars- och inflytandefördelning i samhället. Vårt arbete är målinriktat och når resultat genom klarspråk, kommunikation, kunskap och kvinnokraft.

Eftersom vi ännu inte nått fram till ett jämställt samhälle behöver vi dig som vill hjälpa oss att se framåt och att fortsätta skriva historia genom att granska maktfördelningen i samhället, se till att kvinnor och män får samma förutsättningar att förverkliga sina visioner och till att ha inflytande i samhället. Att sträva efter att systerskap blir lika maktladdat, framgångsrikt och statusfyllt som broderskap.

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Pargas! Som medlem kan du vara med och påverka Pargas i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Ann-Helen Saarinen
annhelen.saarinen@gmail.com

Vice ordförande

Eva Palmgren-Wickström

Övriga styrelsemedlemmar

Helena Lundström-Kolari, sekreterare

Marlena Laurén, kassör, medlemssekreterare

Fredrika Sihvonen

Annette Sandholm

Gunilla Granberg

Ersättare

Anita Sjöholm

Regina Koskinen

 

Aktuellt

En höstbild där ett barn och en kvinna leker med höstlöv och kastar dem upp i luften.

Medlemsbrev augusti 2023

Hösten närmar sig med stormsteg och styrelsen har träffats och planerat kommande program. Läs mer om vad vi har på gång i vårt nyaste medlemsbrev.

Medlemsbrev 2020

Betala medlemsavgiften senast 15.12.2020